Go to Top

Blog Archives

RD 9/2015 – Mesures urgents per reduir la càrrega tributària

A continuació us presentem els punts més importants del RD 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. Canvis més destactats en els tipus de retenció. 1.Rendes d’activitats professionals i per impartir cursos/conferències: Els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un …Read More