Go to Top

Blog Archives

RD 3/3014 – Mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

  A continuació us fem un breu resum sobre la novetat legislativa més important aprovada pel Reial Decret Llei 3/2014, de mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació indefinida: Tots aquells contractes indefinits celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i 31 de desembre de 2014, tindran dret a una reducció de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, en les següents …Read More

RD 16/2013 – Mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupació dels treballadors.

A continuación us fem un breu resum sobre les novetats legislatives més importants aprovades pel Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupació dels treballadors. 1. Modificació del contracte de treball per temps indefinit de recolzament als emprenedors. El contracte de treball per temps indefinit de recolzament als emprenedors, podrà concertar-se a temps parcial, com a conseqüència, els incentius …Read More

Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)

COM AFECTA EL NOU CRITERI DE L’IVA DE CAIXA A LES EMPRESES, PYMES I AUTÒNOMS? Aquest règim especial entrarà en vigor el pròxim 01 de gener de 2014, i es caracteritza perquè permetrà a les empreses pagar l’IVA de les factures, en el moment que les cobrin, i no en el moment d’emissió d’aquestes. És a dir, les empreses que decideixin acollir-se, no hauran d’avançar a Hisenda l’IVA de les …Read More

Calendari Laboral de Catalunya – Any 2014.

Clickeu al següent enllaç per obtenir l’Ordre EMO /202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya, per a l’any 2014: Calendari laboral 2014

Llei 14/2013 – Recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.

Aquesta Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, és un conjunt de mesures destinades a promoure i facilitar la creació d’empreses. Entre les mesures adoptades, destacarem les següents: Noves modalitats d’empreses. 1) Societats Limitades de Formació Successiva: – Nova figura societària, sense la necessitat de l’aportació inicial del capital mínim de 3.000€. Es regiran per les mateixes obligacions que les Societats de Responsabilitat …Read More

RD 5/2013 – Mesures sobre la continuïtat de la vida laboral.

En aquest Reial Decret Llei 5/2013, de 16 de Març de 2013, trobem un seguit de mesures en l’àmbit de la jubilació anticipada, la jubilació parcial, la comptabilitat entre vida activa i pensió, i polítiques d’ocupació. Entre les mesures adoptades, destacarem les següents: 1.- Repecte a la jubilació anticipada, quan aquesta sigui voluntària, l’edat d’accés s’incrementarà gradualment, elevant-se progessivament dels 63 anys actuals fins els 65 anys al 2027. D’altra …Read More

RD 4/2013 – Mesures de recolzament a l’emprenedor.

En aquest Reial Decret 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al creixement i a la creació d’ocupació a les petites i mitjanes empreses, s’introdueixen importants novetats, sobretot dins l’àmbit del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i en l’aplicació de noves bonificacions i reduccions en la contractació. Entre les mesures adoptades, destacarem les següents: En matèria de Seguretat Social i Ocupació, s’han aprovat les …Read More