Go to Top

RD 4/2013 – Mesures de recolzament a l’emprenedor.

En aquest Reial Decret 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al creixement i a la creació d’ocupació a les petites i mitjanes empreses, s’introdueixen importants novetats, sobretot dins l’àmbit del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i en l’aplicació de noves bonificacions i reduccions en la contractació.

Entre les mesures adoptades, destacarem les següents:

En matèria de Seguretat Social i Ocupació, s’han aprovat les següents mesures:

– Augment a 30 mesos de la bonificació d’autònoms menors de 30 anys, o 35 anys en el cas de les dones.

– La “tarifa plana” de 50€ de la quota d’autònoms durant els 6 primers mesos.

– Possibilitat de compaginar la prestació per desocupació amb el treball per compte propi.

– Ampliació de les possibilitats de capitalització de la prestació per desocupació.

– Nous supòsits en la represa del cobrament de la prestació per desocupació, després de la realització d’una activitat per compte propi.

En matèria d’incentius a la contractació, s’han aprovat les següents mesures:

– Estímuls a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.

– Bonificacions a la contractació indefinida de joves per microempreses i empresaris autònoms.

– Incentius a la contractació de persones majors de 45 anys, en nous projectes d’emprenedoria jove.

– Reduccions i bonificacions en la primera ocupació jove.

En matèria d’incentius fiscals, destaquem les següents novetats:

– Incentius en l’impost de societats per a empreses de nova creació.

– Exempció d’IRPF de les prestacions per desocupació (modalitat pagament únic).

– Reducció del 20% del rendiment net per l’inici d’una activitat econòmica.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.