Go to Top

Assessorament Comptable

SM aconsegueix aportar un valor afegit als nostres clients oferint un ampli ventall de serveis comptables, connectats amb el món de la consultoria.

Realitzant un seguiment continuat de la comptabilitat, permet obtenir una avaluació de la situació econòmica i financera del moment.

Serveis comptables

  • Mecanització de la comptabilitat aportada
  • Confecció de llibres comptables
  • Legalització i registre de llibres comptables
  • Preparació de la memòria anual
  • Comptabilitats a domicili

Serveis de consultoria comptable

  • Planificació Pressupostària
  • Confecció de plans de viabilitat
  • Confecció de quadres de comandament integral
  • Anàlisi dels estats financers (compte d’explotació, balanç de situació, etc.)
  • El.laboració i anàlisi de ratis econòmico-financers.