Go to Top

Assessorament Laboral

SM ofereix serveis de gestió i assessorament dins l’àmbit laboral, amb el principal objectiu que el client tingui, en tot moment, la seguretat jurídica necessària en la gestió del personal:

  • Confecció de nòmines.
  • Contractes de treball.
  • Altes i baixes de la Seguretat Social.
  • Acomiadaments.
  • Preparació i tramitació d’expedients de jubilació, incapacitats permanents, etc.
  • Règims Especials (empleats de la llar).
  • Assistència davant la Inspecció de Treball.