Assessorament Comptable - Financer

T’agradaria conèixer la salut financera de la vostra empresa? Voldríeu saber en quines partides teniu un excés de despesa?

Servei Integral de Comptabilitat

Sabaté i Matas Associats disposa de l’experiència necessària en l’especialització i assessorament comptable per tal d’aconseguir oferir un assessorament global i directe de tots els camps legals per una bona gestió comptable.

Si mai t’has preguntat:

  • Quins són els meus punts de venda més rendibles?
  • Quin és el punt d’equilibri de la meva companyia?
  • Quines ràtios financeres té la meva empresa?

Per aquest motiu, tenim a disposició del client un Servei Integral de Comptabilitat, amb l’objectiu de:

  • Obtenció dels estats comptables i registre d’aquests.
  • Assessorament i seguiment del resultat econòmic: Elaboració de quadres de comandament.

Quadres de comandament

L’èxit d’elaborar un quadre de comandament

Assessorament comptable

Quadres de comandament

L’èxit d’elaborar un quadre de comandament

Assessorament Comptable – Financer

Què inclou?

assessorament fiscal

Assessorament

Assessorament personal i telefònic en qualsevol matèria comptable.

Estats comptables

Estats comptables​​

Elaboració dels estats comptables, segons les necessitats de cada empresa:

  • Mecanització de les dades a les nostres oficines. 
  • Mecanització de les dades a les seves oficines, realitzant per la nostra part, un control i revisió mensual.

Elaboració dels estats comptables, segons les necessitats de cada empresa.

Contabilitat

Llibres comptables​

Tancament dels llibres comptables i presentació al Registre Mercantil, per a la seva legalització.

reunió comptable

Reunions periòdiques​

Realització de reunions periòdiques per a la revisió de l’estat comptable de l’empresa.

Resultat balanços

Resultat dels balanços​

Anàlisis i comentaris regulars del resultat dels balanços.

Assessorament global en tots els camps

T’ajudem a entendre el vostre estat comptable i financer

Serveis

Assessorament i gestió comptable, fiscal, laboral i mercantil perquè ho tingui tot ben lligat.